Coffice

Stadskärneföreningen har tagit initiativ till att skapa bättre förutsättningar för lokal tillväxt i vår kommun genom att medverka till att en Mötesplats – ett Coffice  startades 2018. Mötesplatsen finns idag på CoOperate på Hagatorget 1.

Cooperate Coffice är en kreativ & professionell miljö för:
  • Inspiration & idéer
  • Utveckling & förändring,
  • Nyföretagande & etablering
  • Affärsnytta & framgång
Läs mer om Cooperate Coffice