Projektet Möjligheternas Söderköping

Filmen är framtagen inom ramen för projektet Möjligheternas Söderköping 2022

Projektet Möjligheternas Söderköping ska locka nya, långsiktiga etableringar till Söderköpings stadskärna. Projektet kommer vara ett verktyg för initiativtagarna i deras fortsatta arbete med att tillsammans skapa en hållbar utveckling av Möjligheternas Söderköping. 

Initiativtagare till projektet är Möjligheternas Söderköping, Söderköpings Kommun och Cooperate Coffice.

Coffice

Föreningen Möjligheternas Söderköping har tagit initiativ till att skapa bättre förutsättningar för lokal tillväxt i vår kommun genom att medverka till att en Mötesplats – ett Coffice  startades 2018. Mötesplatsen finns idag på CoOperate Coffice på Hagatorget 1.

Coffice är en kreativ & professionell miljö för:
  • Inspiration & idéer
  • Utveckling & förändring,
  • Nyföretagande & etablering
  • Affärsnytta & framgång
Cooperate_Coffice_anpassad