Om Möjligheternas Söderköping

Föreningens vision

”Tillsammans arbetar vi aktivt för att Söderköping ska vara den mest attraktiva platsen att uppleva, verka och leva på” 
  • Genomatt stimulera till ett aktivt lokalt näringsliv som ger affärsnytta till föreningens medlemmar. 
  • Genom att arbeta med aktiviteter och event. 
  • Genom att samverka med alla näringslivets intressenter för att skapa mer kunskap, kontakter och nätverk för våra medlemmar.
  • Genom att skapa den bästa Mötesplatsen, ett resurscenter för att medlemmar enkelt kan hitta stöd, kunskap och samarbetspartners för sina idéer och behov, i syfte att snabbare kunna utvecklas och växa. 

Alla företag som verkar i Söderköpings kommun är välkomna till oss som medlemmar och samarbetspartners.

Möjligheternas Söderköping är en ekonomisk förening och består idag av 78 medlemmar. Medlemmarna består av handlare, fastighetsägare, kommunen, medier, banker, bränslestationer, hantverkare med flera. Syftet med föreningen är att vara med att påverka stadens utveckling och skapa goda förhållanden för alla näringsidkare. Föreningen arrangerar även evenemang med kvalitet som till exempel ”En dag för barnen” och ”Handelns dag”. Detta gör vi för våra invånare, besökare och näringsidkare. Det är tack vare våra medlemmar som vi kan genomföra arrangemangen.

Vill du också bli medlem i Möjligheternas Söderköping?